Chính sách của google adwords

Mục lục

  Google không cho phép những quảng cáo quảng bá sản phẩm và dịch vụ không phù hợp với với các chính sách về thương hiệu của Google như:

  4 Chính sách của Google Adwords

  Chính sách của google adwords

  >>> Điểm chất lượng của từ khóa Adwords được tính và sủ dụng như thế nào

  1. “Chống đối” và bạo lực

  Tùy vào từng quốc gia mà Google AdWords không cho phép quảng cáo các khái niệm “chống đối” và bạo lực, chẳng hạn như sau:

  -  Văn bản quảng cáo chủ trương chống lại một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm người

  -  Quảng cáo và trang web được kết hợp chủ trương chống lại một nhóm được bảo vệ. Nhóm được bảo vệ được phân biệt theo một trong những tiêu chí sau: chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, thiểu năng, giới tính, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục hoặc đồng giới.

  -  Cố gắng sửa đổi lịch sử chống lại lợi ích của một nhóm được bảo vệ.

  -  Việc quảng cáo tự ngược đãi bản thân và bạo lực chống lại người hoặc động vật.

  Sản phẩm

  Được phép?

  Chi tiết

  Bộ sưu tập của Đức quốc xã

  Không được phép

  Google không cho phép quảng bá các nhóm hoặc tổ chức thù địch như tổ chức KKK và Đức quốc xã hoặc quảng bá sự kiện đáng nhớ có lien quan đến thù địch/chống đối chặng hạn như bộ sưu tập của KKK hoặc Đức quốc xã.

  Quảng bá tự tử

  Không được phép

  Google không cho phép quảng bá tự ngượng đãi bản thân hoặc bạo lực chống lại người hoặc động vật, chẳng hạn như tự tử, biếng ăn hoặc háu ăn và bảo lực đường phố.

  Khái niệm của chủ nghĩ xét lại

  Không được phép

  Google không cho phép quảng cáo các khái niệm về chủ nghĩa xét lại chẳng hạn như “ Nạn tàn sát người Do Thái chưa bao giờ xảy ra”.

  Khái niệm chính trị, khái niệm tôn giáo và quảng cáo nâng cao nhận thức

  Được phép với những giới hạn

  Google cho phép quảng bá những nội dung sau đây miễn là chùng không bao gồm các khái niệm quảng bá “ chống đối ” hoặc bạo lực”

  ·         Khái niệm chính trị.

  ·         Tôn giáo hoặc các tổ chức tôn giáo.

  ·         Quảng cáo nâng cao nhận thức của người tiêu dung (tích cực và tiêu cực).

  Tự vệ, săn bắn và các sự kiện thể thao

  Được phép

  Google cho phép quảng cáo những nội dung sau:

  ·         Tự vệ.

  ·         Một số sản phẩm có lien quan đến san bắn.

  ·         Các sự kiện thể thao, chẳng hạn như quyền anh.

      2. Cung cấp lợi thế học thuật không công bằng

    Google AdWords không cho phép quảng cáo hỗ trợ trong học tập cung cấp lợi thế học thuật không công bằng. Quảng cáo này bao gồm nhận trước các câu hỏi kiểm tra trong thực tế, biến bài làm của ai đó đã làm trước thành bài làm của mình hoặc dịch vụ làm bài kiểm tra (nơi có người sẽ làm bài thi cho bạn).

  Sản phẩm

  Được phép?

  Chi tiết

  Bài tiểu luận tùy chỉnh hoặc viết sẵn

  Không được phép

  Google không cho phép quảng cáo các bài tiểu luận tùy chỉnh hoặc được viết trước, bài thi học kỳ, luận văn và các bài viết học thuật khác ( Tài liệu có thể được giới thiệu là tác phẩm gốc ), trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

  Dịch vụ làm bài thi

  Không được phép

  Google không cho phép quảng bá các dịch vụ làm bài thi (nơi có người làm bài thi cho bạn).

  Dịch vụ tư vấn luận văn

  Được phép

  Google cho phép quảng cáo các dịch vụ tư vấn luận văn.

  Dịch vụ chỉnh sửa bài tiểu luận và luận án

  Được phép

  Google cho phép quảng cáo các dịch vụ chỉnh sửa bài tiểu luận hoặc luận án.

  Bài thi học kỳ mẫu

  Được phép

  Google cho phép quảng cáo các bài thi học kỳ mẫu.

     3. Ngôn ngữ không thích hợp

    Google AdWords không cho phép quảng cáo hoặc URL hiển thị có chứa ngôn ngữ không thích hợp. Điều này cũng bao gồm các biến thể và lỗi chính tả của ngôn ngữ không thích hợp. Ngoài ra, Google không cho phép quảng cáo văn bản sử dụng cụm từ “nhấp vào đây” hoặc bất kỳ cụm từ nào bao gồm “nhấp vào” dưới dạng gọi hành động.

  Quảng cáo mẫu

  Được phép?

  Chi tiết

  Đồ chơi tuyệt vời
  Những ưu đãi trực tuyến tuyệt vời dành cho đồ chơi trẻ em. Nhấp vào đây!
  example.com

  Không được phép

  Quảng cáo bao gồm thuật ngữ “nhấp vào” trong cụm từ gọi hành động.

  Những đôi giầy tuyệt vời
  Mọi người đều yêu thích giầy của chúng tôi! Nếu bạn thích chúng, hãy nhấp +1!
  example.com

  Không được phép

  Quảng cáo bao gồm thuật ngũ “nhấp +1” trong cum từ gọi hành động. Google không cho phép “nhấp +1” hoặc bất kỳ cụm từ nào bao gồm “+1” dưới dạng gọi hành động lên nút +1.

  Thu hút nhiều khách hang tiền năng hơn
  Hãy bắt đầu chiến dịch trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột ngay bây giờ
  example.com

  Được phép

  Quảng cáo bao gồm từ “nhấp vào” làm một phầm của sản phẩm.

  Google cho phép sử dụng từ “nhấp vào” trong văn bản quảng cáo nếu văn bản đó mô tả về một sản phẩm hoặc dịch vụ (Ví dụ: trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột, nhấp vào bút, v..v…)

  Áo phông ngộ nghĩnh
  “Đùng tằn tiên” Hãy xem quầy hàng của chúng tôi
  example.com

  Không được phép

  Quảng cáo này có chứa biến thể của ngôn ngữ không thích hợp.

     4. Các vấn đề nhạy cảm

    Google AdWords không cho phép quảng bá các chủ đề được coi là vấn đề nhạy cảm.

  Các vấn đề nhạy cảm thường được xác định liên quan đến những sự kiện toàn cầu đặc biệt không thể dự báo trước, như thiên tai hoặc các cuộc bạo động chính trị, và do đó không được nêu ra trên trang này.

  Sản phẩm

  Được phép?

  Chi tiết

  Quảng cáo các tổ chức phi lợi nhuận sau một thiên tai.

  Được phép

  Google cho phép quảng cáo các tổ chức từ thiện, cứu tế và viện trợ.

  Quảng cáo các trang web tin tức sau một thiên tai.

  Được phép

  Google cho phép quảng cáo các trang web  tin tức,   miễn là những trang web đó tuân thủ chính sách “chống đối” và bạo lực của chúng tôi.

  Quảng bá các quảng cáo thương mại lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như thiên tai

  Không được phép

  Google không cho phép quảng cáo thương mại cố gắng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như thiên tai, biến cố bi kịch , chiến tranh hoặc xung đột.

  Ngoài ra còn có những còn có những chính sách khác như:

   

  Chính sách của google adwords 1

  -  Chính sách dành cho bên thứ 3 của Google
  -  Chính sách quảng cáo dựa trên sở thích
  -  Mã khuyến mãi
  -  Tư vấn tiêu dùng
  -  Trạng thái gia đình…

  >>> Sử dụng Adwords để kéo traffic về website

  Nếu vi phạm chính sách của Google

  Quảng cáo bị từ chối

  Khi một quảng cáo bị từ chối, quảng cáo đó sẽ không thể chạy cho đến khi vi phạm chính sách được xử lý và quảng cáo được chấp thuận.

  Tạm ngưng tên miền

  Trang web vi phạm các chính sách quảng cáo có thể bị tạm ngưng chạy quảng cáo AdWords. Điều này có nghĩa là trang web không còn có thể được quảng cáo với AdWords nữa cho đến khi vấn đề được xử lý.

  Tạm ngưng tài khoản:

  Tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu bạn có nhiều vi phạm hoặc một vi phạm nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và Google không còn có thể chấp nhận quảng cáo từ bạn nữa. Bất kỳ tài khoản nào có liên quan cũng có thể bị ngưng vĩnh viễn và các tài khoản mới của bạn có thể tự động bị ngưng khi thiết lập.

  Khắc phục như thế nào ?

  -  Tạm ngưng chiến dịch.
  -  Xử lý mẫu QC hay trang web vi phạm chính sách quảng cáo của Google.
  -  Báo cáo kết quả xử lý cho Google, chờ Google duyệt.

  >>> Cách chọn từ khóa cho quảng cáo Google Adwords
  >>> Hướng dẫn tạo chiến dịch quảng cáo google adwords

  Bài " Chính sách của google adwords"
  Công ty thiết kế website chuyên nghiệp ADC Việt Nam

   
   

  Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

  CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ADC SOFTWARE

  Số 1, LK 11A Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, P Mỗ Lao, Hà Đông, HN

  (024).3783.5639 - (024).3783.5640

  info@adcvietnam.net / support@adcvietnam.net

  https://adcvietnam.net

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤNMIỄN PHÍ

  Đang gửi...

  Đang gửi...

  Zalo
  Thông báo
  Đóng
  Đang tải

  Đang tải...