Thiết kế website Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế - viết tắt tiếng Anh là CSSD, là một tổ chức gồm các cá nhân nghiên cứu quan hệ quốc tế. Trung tâm tham gia và đóng góp vào quá trình xã hội hóa việc nghiên cứu chiến lược kinh tế, chính trị nước lớn, lịch sử quan hệ quốc tế tại châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hoạt động của Trung tâm được gắn kết với giới nghiên cứu quốc tế, giới hoạch định chính sách, các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Để khuyến khích tính độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu, Trung tâm thảo luận khoa học và xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu với các đánh giá, phân tích và khuyến nghị giải pháp khác nhau.

Trung tâm tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực liên quan.

Tổ chức bộ máy

rung tâm do Đại sứ Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường và một số thành viên đồng sáng lập.

Cơ cấu tổ chức ban đầu gồm Ban quản trị, Hội đồng cố vấn và mạng lưới cộng tác viên.

Ban quản trị gồm chủ tịch, các thành viên và giám đốc điều hành.

Hội đồng cố vấn đề xuất và khuyến nghị phương hướng nghiên cứu và hoạt động của Trung tâm.

Mạng lưới cộng tác viên thu hút những người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động của trung tâm, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Trung tâm quan tâm xây dựng đội ngũ nghiên cứu trẻ làm nền tảng cho phát triển lâu dài.

Nghiên cứu chiến lược

Trung tâm chú trọng nghiên cứu các vấn đề chiến lược, xu hướng lớn và các quan hệ nước lớn, vai trò của ASEAN và cấu trúc an ninh ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương, đồng thời phân tích và khuyến nghị chính sách.

Phát triển

Trung tâm nghiên cứu các xu hướng, mô hình và kinh nghiệm quốc tế về phát triển.

Thực hiện tư vấn và liên kết dịch vụ cho các dự án hợp tác phát triển và nghiên cứu theo hợp đồng với các tổ chức và doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Hội thảo và trao đổi học thuật

Trung tâm tổ chức các hội thảo, tọa đàm và giao lưu học thuật trong phạm vi chức năng hoạt động của mình; đồng thời tham gia các hoạt động nghiên cứu của các tổ chức hữu quan.

Trang web và ấn phẩm

Trang web giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu, gồm các bài nghiên cứu và bình luận thời sự quốc tế, cũng như hoạt động của Trung tâm. Trang web được vận hành và khai thác theo các qui định và luật pháp hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Ấn phẩm khoa học của Trung tâm là sách chuyên khảo và các công trình nghiên cứu của Trung tâm đã được chọn lọc.

Tài chính

Nguồn tài chính cho hoạt động của Trung tâm gồm: Đầu tư và tài trợ của các cá nhân, các tổ chức và doanh nghiệp; nguồn thu từ các hợp đồng  nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ liên kết các dự án phát triển.

Tài chính được quản lý theo các qui định nêu trong Giấy phép hoạt động của Trung Tâm.

 
 

Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ADC SOFTWARE

Số 1, LK 11A Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, P Mỗ Lao, Hà Đông, HN

(024).3783.5639 - (024).3783.5640

info@adcvietnam.net / support@adcvietnam.net

https://adcvietnam.net

ĐĂNG KÝ TƯ VẤNMIỄN PHÍ

Đang gửi...

Đang gửi...

Zalo
Thông báo
Đóng
Đang tải

Đang tải...