Điểm chất lượng của từ khóa Adwords được tính và sủ dụng như thế nào

Mục lục

  Google dùng thang điểm từ 1 – 10 để đánh giá chất lượng của từ khóa. Điểm chất lượng là yếu tố rất quan trọng liên quan đến việc bạn phải trả mức phí bao nhiêu cho mỗi cú click (cost per click) khi quảng cáo trên Google.

     Điểm chất lượng thấp: <6
     Điểm chất lượng cao: 8>
     Điểm chất lượng trung bình: 7

  I. Điểm chất lượng của từ khóa Adwords được tính và sủ dụng như thế nào?

  Điểm chất lượng của từ khóa được tính và sủ dụng như thế nào

  Điểm Chất lượng được tính mỗi khi từ khoá của bạn phù hợp với truy vấn tìm kiếm—có nghĩa là, mỗi khi từ khoá của bạn có tiềm năng kích hoạt quảng cáo. Điểm Chất lượng được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm việc ảnh hưởng đến giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khoá và ước tính giá thầu trang đầu tiên mà bạn nhìn thấy trong tài khoản của mình. Điểm chất lượng cũng phần nào xác định liệu từ khoá có đủ điều kiện tham gia vào phiên đấu giá quảng cáo xảy ra khi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm hay không và, nếu có, thì quảng cáo được xếp hạng cao như thế nào. Nói chung, Điểm Chất lượng càng cao, chi phí càng thấp và vị trí quảng cáo của bạn càng tốt.

  Dưới đây là danh sách các yếu tố tạo nên Điểm Chất lượng, cũng như thông tin thêm về các cách khác nhau mà Điểm Chất lượng ảnh hưởng đến tài khoản của bạn.

  >> Tư vấn lựa chọn từ khóa theo chiến lược Seo

  Công thức Điểm Chất lượng

     Tỷ lệ nhấp (CTR) lịch sử của từ khoá và quảng cáo được kết hợp trên Google; lưu ý rằng CTR trên Mạng Google chỉ từng tác động đến Điểm Chất lượng trên Mạng Google không phải trên Google.
     Lịch sử tài khoản, được đo bằng CTR của tất cả quảng cáo và từ khoá trong tài khoản của bạn.
     CTR lịch sử của URL hiển thị trong nhóm quảng cáo.
     Chất lượng trang đích của bạn.
     Mức độ liên quan của từ khoá với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khoá đó.
     Mức độ liên quan của từ khoá và quảng cáo được kết hợp với truy vấn tìm kiếm .
     Hiệu suất tài khoản của bạn trong vùng địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị .
     Các yếu tố có liên quan khác.

  1. Ảnh hưởng Điểm Chất lượng: Giá Mỗi Nhấp chuột

  Điểm Chất lượng của từ khoá ảnh hưởng đến giá mỗi nhấp chuột (CPC)—có nghĩa là, số tiền bạn được tính cho một nhấp chuột lên quảng cáo khi quảng cáo được kích hoạt bởi từ khoá đó. Điểm Chất lượng của từ khoá càng cao, thì CPC của từ khoá càng thấp và ngược lại.

  Công cụ chiết khấu của AdWords tính đến Điểm Chất lượng của bạn và bảo đảm bạn luôn trả giá thấp nhất có thể cho vị trí của quảng cáo.

  Tìm hiểu công thức xác định số tiền bạn bị tính cho mỗi nhấp chuột

  Tôi phải trả bao nhiêu cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu quảng cáo của tôi là quảng cáo duy nhất hiển thị?

  Bạn sẽ không bao giờ phải trả tiền cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình nhiều hơn giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (CPC) của từ khóa được kết hợp (cho trang tìm kiếm) hoặc giá thầu trên Mạng hiển thị của nhóm quảng cáo (cho các trang trong Mạng hiển thị). Trên thực tế, hệ thống định giá dựa trên chất lượng của chúng tôi đảm bảo rằng bạn thường sẽ trả ít hơn số tiền đó.

  Bên dưới bạn sẽ tìm thấy giải thích chi tiết về cách hệ thống của chúng tôi xác định CPC thực tế (nghĩa là số tiền bạn thực sự trả cho một nhấp chuột):

  Bạn luôn trả số tiền thấp nhất có thể cho vị trí cao nhất mà bạn có thể nhận được đối với Điểm chất lượng và giá thầu CPC nhất định. Để tìm số tiền này, chúng tôi chia Xếp hạng quảng cáo của quảng cáo hiển thị bên dưới quảng cáo của bạn theo Điểm chất lượng, sau đó làm tròn đến hàng xu gần nhất (chúng tôi hiển thị phần này của công thức là "+ 0,01 đô la" để cho đơn giản).

  Đối với các trang tìm kiếm, Xếp hạng quảng cáo được tính bằng cách nhân giá thầu CPC của từ khóa được kết hợp với Điểm chất lượng của từ khóa đó. Đối với các trang Mạng hiển thị, Xếp hạng quảng cáo được tính bằng cách nhân giá thầu trên Mạng hiển thị của nhóm quảng cáo với Điểm chất lượng của nhóm quảng cáo.

  CPC thực tế = (Xếp hạng quảng cáo cần vượt qua ÷ Điểm chất lượng) + 0,01 đô la

  Ví Dụ:

  Hai nhà quảng cáo, Mary và Tom, đều đủ điều kiện hiển thị quảng cáo cho cùng một truy vấn tìm kiếm. Tom đã đặt giá thầu CPC tối đa cho từ khóa của mình là 3 đô la, từ khóa có Điểm chất lượng là 11. Nhân hai số này với nhau bạn sẽ được 33 - Xếp hạng quảng cáo của từ khóa.

  Từ khóa của Mary có giá thầu CPC tối đa là 2 đô la, thấp hơn của Tom. Tuy nhiên, từ khóa của cô ấy có Điểm chất lượng cao hơn là 20, nên có Xếp hạng quảng cáo cao hơn là 40.

  Mary giành được vị trí quảng cáo tốt hơn do từ khóa của cô có Xếp hạng quảng cáo cao hơn. Để xác định số tiền cô sẽ trả cho một nhấp chuột ở vị trí này, hãy chia Xếp hạng quảng cáo của Tom là 33 cho Điểm chất lượng của Mary là 20. Sau đó, cộng thêm 0,01 đô la. Bạn có được kết quả là 1,66 đô la - thấp hơn giá thầu CPC tối đa của Mary là 2 đô la.

  Nhà quảng cáo

  CPC t.đa

  X

  ĐCL

  =

  Xếp hạng quảng cáo

  CPC thực tế

  Mary

  2 đô la

  X

  20

  =

  40 (#1)

  33/20 + 0,01 đô la = 1,66 đô la

  Tom

  3 đô la

  X

  11

  =

  33 (#2)

  giá tối thiểu cho phiên đấu giá

  Tìm hiểu về hai trường hợp đặc biệt

  Nếu quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí cuối cùng hoặc nếu đó là quảng cáo duy nhất hiển thị:

  Trong trường hợp này, nhấp chuột sẽ có giá thấp nhất có thể để quảng cáo của bạn đủ điều kiện hiển thị. Giá này tùy thuộc vào Điểm chất lượng của từ khóa được kết hợp: Điểm chất lượng càng cao, thì số tiền bạn trả càng ít và ngược lại.

  Nếu quảng cáo của bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm:

  Trong trường hợp này, hệ thống của chúng tôi sẽ xác định CPC theo cách gần giống với cách khi quảng cáo xuất hiện ở bên cạnh trang. Sự khác biệt duy nhất là giá thầu CPC và Điểm chất lượng của từ khóa được kết hợp phải vượt quá ngưỡng nhất định.

  Ngưỡng CPC được xác định bởi Điểm chất lượng của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng càng cao, thì số tiền càng thấp. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ trả cao hơn giá thầu CPC tối đa, ngay cả khi quảng cáo của bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm.

  Nếu quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí cuối cùng phía trên kết quả tìm kiếm hoặc nếu quảng cáo của bạn là quảng cáo duy nhất hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm, khi đó bạn sẽ phải trả số tiền theo ngưỡng CPC cho một nhấp chuột. Tìm hiểu thêm về việc xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm.

  2. Ảnh hưởng Điểm Chất lượng: Ước tính Giá thầu Trang Đầu tiên

  Trên trang Phân tích Từ khoá, bạn sẽ thấy số liệu có gắn nhãn 'Giá thầu được ước tính để hiển thị trên trang đầu tiên'. Số liệu này, cũng được gọi là 'ước tính giá thầu trang đầu tiên', ước lượng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cần để quảng cáo của bạn tiếp cận trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm Google khi truy vấn tìm kiếm phù hợp chính xác với từ khoá của bạn. Ước tính dựa trên Điểm Chất lượng và cạnh tranh giữa nhà quảng cáo hiện tại cho từ khoá đó.

  Ước tính giá thầu trang đầu tiên nhằm cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn với những gì để lập kế hoạch chiến lược đặt giá thầu. Việc đáp ứng giá thầu trang đầu tiên không bảo đảm cho vị trí. Vị trí đặt quảng cáo sẽ vẫn phụ thuộc vào Điểm Chất lượng, giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC), cài đặt ngân sách và cài đặt tài khoản, cũng như hành vi của người dùng và nhà quảng cáo.

  3. Ảnh hưởng Điểm Chất lượng: Tính đủ điều kiện Hiển thị

  Mỗi lần một trong những từ khoá của bạn phù hợp với truy vấn tìm kiếm, hệ thống của chúng tôi sẽ đánh giá Điểm Chất lượng và giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) kết hợp để xem từ khoá có đủ điều kiện tham gia vào phiên đấu giá quảng cáo hay không. Những từ khoá có Điểm Chất lượng cao hơn sẽ đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá dễ dàng hơn và ở chi phí thấp hơn. Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích quảng cáo có liên quan cho người dùng của mình, vì vậy hệ thống đặt giá đã được thiết kế để ưu tiên cho những quảng cáo và từ khoá được nhắm mục tiêu cụ thể hơn.

  Tính đủ điều kiện hiển thị của từ khoá thay đổi theo mỗi truy vấn, đó là lý do vì sao tính đủ điều kiện đấu giá không được hiển thị trong tài khoản của bạn. Hãy nhớ rằng tính đủ điều kiện đấu giá không phải là số liệu nói lên nhiều điều, bởi vì từ khoá kích hoạt quảng cáo, nên một số trang trong kết quả tìm kiếm không có khả năng tích luỹ số lượng lưu lượng truy cập đáng kể. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng giá thầu trang đầu tiên để đánh giá hiệu suất của từ khoá.

  Lưu ý rằng các yếu tố khác như trạng thái chấp thuận hoặc ngân sách chiến dịch của quảng cáo có thể ảnh hưởng trạng thái đủ điều kiện của quảng cáo của bạn. Trạng thái này cũng có thể thay đổi theo thời gian khi hệ thống của chúng tôi đánh giá hiệu suất quảng cáo của bạn.

  4. Ảnh hưởng Điểm Chất lượng: Vị trí Quảng cáo

  Quảng cáo được định vị trên các trang Mạng tìm kiếm và Hiển thị dựa trên Xếp hạng Quảng cáo của quảng cáo. Quảng cáo có Xếp hạng Quảng cáo cao nhất sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên và tiếp tục giảm dần xuống dưới trang.

  Đối với Google và Mạng Tìm kiếm, Xếp hạng Quảng cáo được xác định bởi Điểm Chất lượng và giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) của từ khoá. Điểm Chất lượng trong trường hợp này khác với các yếu tố được liệt kê phía trên theo hai cách:

  Không xem xét chất lượng trang đích

  Khi tính toán vị trí quảng cáo trên vị trí Mạng Tìm kiếm, Điểm Chất lượng sẽ xem xét CTR trên đối tác Mạng Tìm kiếm cụ thể đó ngoài CTR trên Google

  Đối với quảng cáo được kích hoạt bởi từ khoá trên Mạng Hiển thị, hệ thống sẽ xem xét giá thầu trên Mạng Hiển thị của nhóm quảng cáo (hoặc giá thầu CPC hoặc CPM, nếu giá thầu trên Mạng Hiển thị không được bật) và Điểm Chất lượng.

  Điểm Chất lượng sử dụng trong trường hợp này được xác định bởi các yếu tố sau:

     Lịch sử hiệu suất của quảng cáo trên trang web này và trang web tương tự
     Mức độ liên quan của quảng cáo và từ khoá trong nhóm quảng cáo với trang web
     Chất lượng trang đích của bạn

  Các yếu tố có liên quan khác

  Nếu quảng cáo của bạn xuất hiện trên vị trí trên Mạng Hiển thị mà bạn đã nhắm mục tiêu, thì quảng cáo sẽ sử dụng tất cả không gian quảng cáo có sẵn, vì vậy những quảng cáo khác không thể hiển thị. (Các trang Mạng Hiển thị nhất định có thể có nhiều khối không gian dành cho quảng cáo AdWords. Trong trường hợp này, một quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí hoặc nhiều quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khoá có thể chiếm từng khối một.) Để xác định xem liệu quảng cáo của bạn có hiển thị trên vị trí bạn đã nhắm mục tiêu hay không, hệ thống sẽ xem xét số tiền bạn đã đặt giá thầu cho vị trí đó và Điểm Chất lượng. Điểm Chất lượng trong trường hợp này được xác định bởi các yếu tố sau:

  Mức độ phù hợp của từ khoá trong nhóm quảng cáo (nếu có)

  Chất lượng trang đích

  Để giúp cải thiện vị trí của quảng cáo, bạn có thể tăng Điểm Chất lượng bằng tối ưu hoá hoặc tăng giá thầu của mình. Chúng tôi muốn mang lại cho người dùng trải nghiệm quảng cáo tích cực trong khi vẫn giữ cho chi phí của bạn thấp, vì vậy, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thử tối ưu hoá tài khoản của mình trước khi tăng giá thầu.

  Theo dõi Điểm Chất lượng

  Quảng cáo tìm kiếm là một thị trường năng động, phát triển liên tục và Điểm Chất lượng từ khoá của bạn có thể biến động. Chúng tôi liên tục theo dõi hiệu suất của tất cả quảng cáo, từ khoá và trang đích trong hệ thống của chúng tôi để thưởng cho những quảng cáo chất lượng cao, đồng thời khuyến khích các nhà quảng cáo cải thiện quảng cáo chất lượng thấp. Ví dụ: nếu từ khoá hoạt động tốt và Điểm Chất lượng tăng, thì CPC của bạn sẽ giảm.

  Cách tốt nhất để duy trì chiến dịch chất lượng cao, có hiệu quả về chi phí là thường xuyên tối ưu hoá tài khoản để giúp bảo đảm quảng cáo của bạn có Điểm Chất lượng cao. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ các tab trên thống kê trong tài khoản của bạn (chẳng hạn như Điểm Chất lượng, CTR và giá thầu trang đầu tiên) để bạn có thể thực hiện thay đổi khi cần.

  Ghi chú Bổ sung

  Điểm Chất lượng cho Google và Mạng Tìm kiếm chỉ xem xét hiệu suất của bạn trên Google và Mạng Tìm kiếm. Do đó, CTR của bạn trên Mạng Hiển thị không ảnh hưởng đến CPC hoặc vị trí quảng cáo của bạn trên Google và Mạng Tìm kiếm.

  Công thức được sử dụng để xác định Điểm Chất lượng khác nhau cho từng loại quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo video). Do đó, việc đặt giá và xếp hạng có thể khác nhau cho từng loại quảng cáo và cho các mạng nơi quảng cáo được hiển thị.

  Để có điểm chất lượng tốt cần phải hội đủ các yếu tố sau:

     Mức độ liên quan của từ khóa (keyword relevancy)
     Mức độ liên quan của mẫu quảng cáo (ad relevancy)
     Trang web (landing page)
     CTR (click through rate)
     Lịch sử quá trình chạy quảng cáo (history performance)
     Các yếu tố khác (various relevancy factors)

  Trong 6 yếu tố trên thì (history performance) chỉ ảnh hưởng sau khi bạn đã có một quá chạy chiến dịch quảng cáo trên Google.

  Lợi ích của điểm chất lượng (quality score)

  Điểm chất lượng nhằm bảo đảm rằng khách hàng sẽ tìm thấy những gì liên quan nhất.

  Bảo đảm rằng nhà quảng cáo nhắm đúng đối tượng khách hàng.

  Khi điểm chất lượng cao đồng nghĩa với việc nhà quảng cáo sẽ trả mức phí thấp hơn so với các đối thủ và mẫu quảng cáo xuất hiện ở vị trí cao hơn với cùng một mức đấu giá.

  II. Làm cách nào để kiểm soát chi phí của quảng cáo Adwords được nhắm mục tiêu theo từ khóa của tôi?

  Làm cách nào để kiểm soát chi phí của quảng cáo Adwords được nhắm mục tiêu theo từ khóa của tôi

  Với quảng cáo giá mỗi nhấp chuột (CPC) trên AdWords, chi phí cho các chiến dịch thực sự tùy thuộc vào bạn -- số tiền bạn muốn trả và bạn hiểu rõ đối tượng của mình như thế nào. Bạn cần nắm rõ mục tiêu của mình và cho chúng tôi biết những mục tiêu này là gì.

  >> Kiểu từ khóa mới trong Google AdWords

  Đặt các giới hạn của chính bạn: Sẽ có khoản phí kích hoạt không đáng kể cho Google AdWords. Sau đó, hãy cho chúng tôi biết bạn muốn trả bao nhiêu cho mỗi nhấp chuột và mỗi ngày. Tìm hiểu thêm về cách chọn CPC và ngân sách hàng ngày của bạn.

  Khởi đầu thông minh: Không đặt giá thầu cao hơn mức bạn có thể trả. Nếu bạn không chắc phải trả bao nhiêu cho mỗi nhấp chuột để có được khách hàng mới, chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách cung cấp cho bạn các ước tính chi phí, cụ thể cho cài đặt chiến dịch của bạn, trong quá trình đăng ký.

  Xây dựng trên các hoạt động nào: Khi hiểu rõ các hoạt động, bạn có thể bắt đầu xây dựng các chiến dịch và nhóm quảng cáo khác để thu hút khách hàng tiềm năng của mình. Ngoài ra, quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa giành được vị trí của chúng dựa trên giá tối đa mỗi nhấp chuột (CPC) và Điểm chất lượng (chất lượng quảng cáo của bạn) trên Google. Bằng cách tạo thêm quảng cáo có liên quan và được nhắm mục tiêu, bạn có thể kết thúc thanh toán ít hơn để duy trì vị trí quảng cáo của mình.

  Trả ít hơn để có nhiều kết quả hơn: Hãy nhớ rằng bởi vì Công cụ chiết khấu của AdWords và hệ thống xếp hạng động của chúng tôi dựa trên CPC tối đa và Điểm chất lượng, nên CPC thực tế của bạn (giá mà bạn thực sự trả cho mỗi nhấp chuột) thường ít hơn CPC tối đa (giá mà bạn muốn trả cho mỗi nhấp chuột) và thường giảm khi quảng cáo của bạn bắt đầu hoạt động tốt hơn. Hãy nhớ: Chất lượng quảng cáo của bạn càng cao, thì CPC thực tế của quảng cáo càng thấp.

  Ngoài ngân sách hàng ngày, CPC tối đa và chất lượng -- trực tiếp kiểm soát chi phí của bạn -- từ khóa và nhắm mục tiêu cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét.

  Từ khóa: Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu chỉ với một danh sách nhỏ các từ khóa mạnh và một vài quảng cáo được nhắm mục tiêu khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bằng cách giảm số lần nhấp chuột không được nhắm mục tiêu, không có khả năng chuyển thành doanh thu. Việc sử dụng tùy chọn kết hợp từ khóa cũng sẽ giúp bạn quản lý chi phí bằng cách giới hạn quảng cáo của bạn cho các tìm kiếm và trang Mạng hiển thị có liên quan nhất.

  Nhắm mục tiêu: CPC của bạn một phần dựa trên mức giá mà đối thủ cạnh tranh gần nhất muốn trả, vì vậy, nhắm mục tiêu quảng cáo cho thị trường cụ thể sẽ bảo đảm rằng bạn đang cạnh tranh trong thị trường phù hợp và chỉ trả ở mức giá bạn cần phải trả. Nhắm mục tiêu hiệu quả được thực hiện thông qua từ khóa, văn bản quảng cáo và cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí. Tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu theo vị trí.

  Cuối cùng, bạn cũng có thể xem xét bật tính năng giá thầu trên Mạng hiển thị, cho phép nhà quảng cáo AdWords đặt một mức giá khi quảng cáo của họ chạy trên Google và các trang web đối tác tìm kiếm của Google và một mức giá khác khi quảng cáo của họ chạy trên trang web Mạng hiển thị của Google. Tìm hiểu thêm về giá thầu trên Mạng hiển thị.

  III. Làm cách nào để chọn giá thầu CPC tối đa ?

  Giá thầu bạn đặt hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn. Giá thầu CPC tối đa của bạn phải là số tiền bạn có thể chi tiêu phù hợp cho mỗi nhấp chuột, có tính đến mục tiêu bán hàng của bạn và số hiển thị quảng cáo hoặc lưu lượng truy cập trang web bạn đang tìm kiếm. Tăng giá thầu cho phép quảng cáo của bạn thắng được nhiều phiên đấu giá hơn và xuất hiện thường xuyên hơn trên mạng. Bạn có thể điều chỉnh giá thầu của mình ở cấp từ khoá hoặc cấp vị trí cũng như ở cấp nhóm quảng cáo bất kỳ lúc nào.

  >> Cách chọn từ khóa cho quảng cáo Google Adwords

  Tăng giá thầu để có thêm lưu lượng truy cập cho trang web của bạn và giảm giá thầu để có ít nhấp chuột hơn. Điều này áp dụng cho giá thầu nhóm quảng cáo hoặc giá thầu cấp vị trí.

  Đặt giá thầu trên Mạng Tìm kiếm

  Trên Mạng Tìm kiếm, bạn có thể điều chỉnh giá thầu để hiển thị quảng cáo của mình cao hơn hoặc thấp hơn trên các trang kết quả tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng quảng cáo của mình đang hoạt động tốt trên một số từ khoá nhưng không có hiệu quả trên những từ khoá khác, bạn có thể tăng giá thầu cho những từ khoá hoạt động tốt, cũng như xem xét giảm giá thầu trên những từ khoá hoạt động không có hiệu quả.

  Như thường lệ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để đo lường chính xác hiệu suất của mình trên Mạng Tìm kiếm. Đây là một cách hay để nhận được hiệu suất tốt nhất trên mỗi từ khoá bạn đang nhắm mục tiêu.

  Ngoài ra, công cụ chiết khấu của AdWords sẽ tự động giảm CPC thực tế để quảng cáo giành chiến thắng của bạn chỉ bị tính số tiền cần thiết nhằm duy trì xếp hạng trên quảng cáo cao nhất tiếp theo. Để có hướng dẫn về cách chọn giá thầu cho các từ khoá riêng lẻ, bạn có thể sử dụng ‎công cụ ước tính lưu lượng truy cập hoặc công cụ từ khoá để ước tính giá thầu và vị trí của bạn.

  Đặt giá thầu trên Mạng Hiển thị

  Trên Mạng Hiển thị, bạn có thể điều chỉnh giá thầu của mình để hiển thị nhiều hơn hoặc ít hơn trên một trang web nhất định hoặc trên các trang web khác trên mạng của chúng tôi. Trong các vị trí tự động, việc điều chỉnh tăng giá thầu sẽ cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang web khác trên mạng của chúng tôi, trong khi điều chỉnh giảm giá thầu sẽ giới hạn việc phân phát quảng cáo đến ít trang web hơn. Đối với các vị trí được quản lý, việc tăng giá thầu cho phép quảng cáo của bạn thắng nhiều phiên đấu giá hơn và xuất hiện thường xuyên hơn trên mạng, trong khi điều chỉnh giảm giá thầu sẽ có tác động ngược lại.

  Cũng như Mạng Tìm kiếm, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để đo lường chính xác hiệu suất của mình trên Mạng Hiển thị. Đây là một cách hay để nhận được hiệu suất tốt nhất trên mỗi vị trí bạn đang nhắm mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống đặt giá thông minh của AdWords sẽ tự động điều chỉnh CPC thực tế của bạn cho một vị trí nhất định để quảng cáo giành chiến thắng chỉ bị tính số tiền cần thiết dựa trên ước tính của hệ thống AdWords mà quảng cáo của bạn sẽ nhận được một nhấp chuột.

  Để có các mẹo về cách chọn giá thầu trên Mạng Hiển thị hoặc trên các vị trí riêng lẻ, chúng tôi khuyên bạn nên đặt giá thầu bằng với CPC tìm kiếm và điều chỉnh giá thầu tăng hoặc giảm dựa trên hiệu suất của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Ad Planner hoặc Công cụ Vị trí để ước tính cạnh tranh trên các vị trí riêng lẻ.

  IV. Làm cách nào để tìm ngân sách hàng ngày được đề xuất cho chiến dịch Adwords ?

  Để tìm ngân sách hàng ngày được đề xuất cho chiến dịch, hãy thực hiện theo các bước sau:

     Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn..
     Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa trên trang Tất cả Chiến dịch Trực tuyến.
     Chọn tab Cài đặt.
     Bên cạnh Ngân sách, nhấp vào Chỉnh sửa.
     Nhấp vào Xem Ngân sách được Đề xuất.
     Nếu muốn, hãy nhập số tiền mới và nhấp vào Lưu.

  Lưu ý: Ngân sách hàng ngày sẽ áp dụng cho các chiến dịch riêng lẻ, không áp dụng cho tổng chi tiêu quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn có ba chiến dịch quảng cáo, mỗi chiến dịch có ngân sách hàng ngày là 5 USD, thì chi tiêu quảng cáo hàng ngày tối đa của bạn có thể là 15 USD.

  Mức chi tiêu hàng ngày thực tế

  Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện một số thay đổi cho Trung tâm Trợ giúp của AdWords. Trang trung tâm trợ giúp này có thể khác với các tài liệu mà bạn đã xem trước đây. Nếu bạn đã truy cập vào đây thông qua liên kết trong tài khoản AdWords thì đây là thông tin cập nhật mới nhất cho tài khoản của bạn.

  Lưu lượng truy cập biến động theo từng ngày. Ví dụ: nhiều nhà quảng cáo thấy rằng mọi người tìm kiếm từ khoá của họ vào các ngày trong tuần nhiều hơn các ngày cuối tuần. Tương tự, nhiều nhà quảng cáo nhận thấy trong tháng 12 các từ khoá của họ được tìm kiếm vào các tuần đầu của tháng đó nhiều hơn nhiều so với các tuần cuối. Để đảm bảo rằng các chiến dịch của bạn tiếp cận tiềm năng của chúng bất chấp những biến động này, chi tiêu hàng ngày có thể đạt mức cao nhất trên 20% ngân sách hàng ngày mà bạn chỉ định.

  Trường hợp phổ biến nhất mà bạn có thể tích luỹ tối đa 20% mức chi tiêu nhiều hơn mức chi tiêu được chỉ định trong ngân sách hàng ngày của bạn là khi chiến dịch đang (hoặc sẽ) chi tiêu ít hơn ngân sách của bạn vào các ngày cuối tuần hoặc các ngày lễ. Trong trường hợp này, chiến dịch sẽ bù đắp bằng cách chi tiêu nhiều hơn vào các ngày trong tuần và các ngày không phải ngày lễ.

  Nếu bạn tích luỹ chi phí vượt quá 20% so với ngân sách hàng ngày thì bạn sẽ chỉ bị tính phí cho 20% vượt quá ngân sách của mình. Ví dụ: nếu ngân sách hàng ngày của bạn là 10 USD mỗi ngày và bạn đã tích luỹ chi phí 15 USD vào một ngày nhất định thì bạn sẽ chỉ bị tính phí là 12 USD.

  Ngoài ra, nếu ngân sách của bạn có cùng giá trị trong suốt một tháng thì hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng. Ví dụ: nếu ngân sách của bạn là 10 USD mỗi ngày trong suốt toàn bộ tháng thì số tiền tối đa bạn sẽ bị tính phí là 304 USD (ngân sách hàng ngày 10 USD * trung bình 30,4 ngày mỗi tháng)

  V. Quảng cáo Adwords được xếp hạng như thế nào ?

  Quảng cáo được định vị trên các trang Mạng tìm kiếm và Hiển thị dựa trên Xếp hạng quảng cáo của quảng cáo. Quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo cao nhất sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên và tiếp tục giảm dần xuống dưới trang.

  Công thức Xếp hạng quảng cáo

  Tiêu chí xác định Xếp hạng quảng cáo khác nhau cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa của bạn tùy thuộc vào việc quảng cáo có xuất hiện trên Google và mạng tìm kiếm hoặc trên Mạng hiển thị hay không. Còn có một bộ tiêu chí thứ ba xác định liệu quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có hiển thị trên một trang Mạng hiển thị nhất định hay không. Hãy nhấp vào các liên kết bên dưới để xem công thức Xếp hạng quảng cáo cho mỗi trường hợp.

  - Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Google và trên các đối tác tìm kiếm

  ‎- Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Mạng hiển thị của Google

  - Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên Mạng hiển thị

  Cải thiện xếp hạng của bạn

  Quảng cáo của bạn sẽ giành được vị trí cao hơn khi từ khóa và văn bản quảng cáo có liên quan, CTR mạnh trên Google và giá thầu CPC cao. Bởi vì hệ thống xếp hạng này thưởng cho các quảng cáo có liên quan và quảng cáo được nhắm mục tiêu tốt, nên bạn không thể có được vị trí hàng đầu như bạn có thể trong hệ thống xếp hạng chỉ dựa vào giá. Ngoài ra, Công cụ chiết khấu của AdWords sẽ giám sát việc cạnh tranh của bạn và tự động giảm CPC thực tế để bạn chỉ trả mức giá thấp nhất có thể cho vị trí của quảng cáo trên trang đó.

  Dưới đây là một số tài nguyên để cải thiện Điểm chất lượng và xếp hạng quảng cáo của bạn:

  Mẹo tối ưu hóa: bạn xem mẹo tối ưu hóa để tìm hiểu thêm về việc tối ưu hóa tài khoản, bao gồm cách tối đa hóa hiệu suất cho quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa và cải thiện vị trí của quảng cáo mà không phải tăng giá thầu của bạn.

  Trình mô phỏng đấu giá: Sử dụng Trình mô phỏng đấu giá của chúng tôi để ước tính số lần nhấp chuột, chi phí và hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể đã nhận được trong bảy ngày qua nếu bạn đã đặt giá thầu CPC khác.

  Giá thầu trên mạng hiển thị: Sử dụng giá thầu trên Mạng hiển thị để kiểm soát tốt hơn vị trí quảng cáo của bạn trên Mạng hiển thị.

  VI. Mẹo để có Thành Công ( Mẹo tối ưu hóa )

  Với Google AdWords, tất cả là vì hiệu quả. Tối Ưu Hóa có nghĩa là thực hiện những bước để có được những kết quả bạn muốn bằng cách cải thiện chất lượng và hiệu suất của tài khoản của bạn – mà không cần tăng chi phí. Chúng tôi đã thiết kế các chiến lược tối ưu hóa này để giúp bạn đạt được sự thành công với các chiến dịch quảng cáo của bạn.

     Xác định các mục tiêu quảng cáo của bạn.
     Sắp xếp tài khoản của bạn để có hiệu quả tối đa.
     Chọn từ khoá và vị trí phù hợp.
     Tạo các quảng cáo đơn giản, được nhắm mục tiêu.
     Tối ưu hóa trang web của bạn cho các chuyển đổi.
     Theo dõi hiệu suất của tài khoản của bạn.
     Thử nghiệm và sửa đổi các chiến dịch của bạn để có được những kết quả bạn muốn.

  Xác định các mục tiêu quảng cáo của bạn: Chiến lược tối ưu hoá của bạn phụ thuộc vào các mục tiêu mà bạn xác định cho các chiến dịch của mình.

  Với các mục tiêu cụ thể, bạn có thể thực hiện một cách có chiến lược để đạt được mục tiêu, theo dõi hiệu suất của mình và thực hiện những sửa đổi cần thiết để có được kết quả mong muốn. Dưới đây là một số mục tiêu tiêu biểu và lĩnh vực tiêu điểm mẫu cho từng mục tiêu:

  "Tôi muốn nhận nhiều nhấp chuột hơn": Tập trung vào từ khoá và vị trí. Tăng hiển thị quảng cáo của mình bằng cách thêm từ khoá và vị trí trang web cho nhóm quảng cáo của bạn.

  "Tôi muốn tăng tỷ lệ nhấp (CTR)": Hãy tập trung vào chất lượng quảng cáo. Thu hút nhiều nhấp chuột hơn bằng cách tinh chỉnh quảng cáo của bạn và loại trừ các hiển thị thừa bằng cách chọn từ khoá và vị trí được nhắm mục tiêu cao và sử dụng từ khoá phủ định.

  "Tôi muốn cải thiện tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)": Trước tiên, hãy tập trung vào các quảng cáo cũng như từ khoá và vị trí của bạn để thu hút đúng đối tượng. Sau đó, hãy tập trung vào trang web của bạn. Hãy chắc chắn trang đích và trang web của bạn được thiết lập để cho phép người dùng tìm thấy những gì mà quảng cáo của bạn cung cấp.

  Sắp xếp tài khoản của bạn để có hiệu quả tối đa: Tài khoản có cấu trúc tốt dễ quản lý và cho phép bạn nhắm mục tiêu đối tượng của mình một cách có hiệu quả.

  Tổ chức các chiến dịch của bạn theo chủ đề: Tạo một số chiến dịch cho mỗi dòng sản phẩm, tài nguyên, hoặc thương hiệu của bạn. Điều này giúp bạn giám sát quảng cáo của mình dễ dàng hơn và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện hiệu suất chiến dịch của mình. Hãy tự hỏi bạn muốn đạt được mục tiêu gì với mỗi chiến dịch. Sau đó hãy tổ chức lại chiến dịch của mình dựa trên mục tiêu này.

  Nhắm mục tiêu đúng ngôn ngữ và vị trí: Đối với mỗi chiến dịch, bạn có thể chọn để nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến các ngôn ngữ và vị trí cụ thể (cộng thêm chọn ngân sách và các cài đặt khác). Hãy chắc chắn chỉ nhắm mục tiêu các ngôn ngữ và vị trí có liên quan cho doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu bạn giao sản phẩm của mình đến các vị trí trong một khoảng cách nhất định từ doanh nghiệp của mình, hãy nhắm mục tiêu quốc gia, lãnh thổ, vùng, hoặc thành phố liên quan đến khu vực đó, thay vì đến 'Tất cả Quốc gia.'

  Tạo các nhóm quảng cáo cụ thể cao độ: Cũng như với các chiến dịch của bạn, mỗi nhóm quảng cáo nên tập trung vào một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất để đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp cận được những người dùng đủ điều kiện nhất. Hãy xác định danh sách từ khoá hoặc vị trí, sau đó tách chúng thành các nhóm quảng cáo liên quan. Hãy tạo quảng cáo liên quan trực tiếp đến danh sách đó. Ví dụ: nếu bạn bán máy nghe nhạc mp3, và bạn đã tổ chức các chiến dịch của mình theo thương hiệu, hãy tạo nhiều nhóm quảng cáo dựa trên các loại của mỗi thương hiệu.

  Tránh lặp lại từ khoá trong các nhóm quảng cáo.
  Google chỉ hiển thị một quảng cáo cho mỗi nhà quảng cáo theo một từ khoá cụ thể, do đó không cần bao gồm các từ khoá trùng lặp trong các nhóm quảng cáo hoặc các chiến dịch khác nhau. Các từ khoá giống hệt nhau cạnh tranh lẫn nhau, và từ khoá có hiệu suất tốt hơn sẽ làm hiển thị quảng cáo của bạn.

  Chọn từ khoá và vị trí phù hợp: Từ khoá và vị trí của bạn càng có liên quan đến mục tiêu, bạn càng có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình.

  Chọn từ khoá của bạn một cách cẩn thận: Bao gồm các từ khoá cụ thể có liên quan trực tiếp đến chủ đề cụ thể của nhóm quảng cáo và trang đích của bạn. Để hiển thị quảng cáo tối ưu, hãy bao gồm các biến thể từ khoá có liên quan, cùng với các phiên bản số ít và số nhiều. Nếu thích hợp, hãy xem xét sử dụng cụm từ thông tục, cách phát âm khác, từ đồng nghĩa và số hiệu sản phẩm hoặc số sêri. Công cụ từ khoá có thể giúp tạo danh sách các từ khoá có thể có.

  Hãy tận dụng lợi thế của các tuỳ chọn kết hợp từ khoá: Với một số từ khoá, bạn sẽ nhận được nhiều lần hiển thị quảng cáo hơn; với các từ khoá khác, bạn sẽ nhận được ít hiển thị hơn nhưng có khả năng nhận được nhiều nhấp chuột hơn. Bằng cách sử dụng các tuỳ chọn kết hợp từ khoá có chiến lược, bạn có thể tiếp cận với những khách hàng tiềm năng thích hợp nhất, có tiềm năng giảm CPC hoặc CPM thực tế và tăng ROI của mình. Sử dụng tính năng kết hợp rộng để nắm bắt lưu lượng truy cập có liên quan dựa trên các biến thể của từ khoá, chẳng hạn như truy vấn dài hơn, số nhiều, từ đồng nghĩa hoặc cách phát âm khác nhau.

  Sử dụng các chiến dịch được nhắm mục tiêu theo vị trí: Vị trí là địa điểm trên Mạng Hiển thị của Google nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Với tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí, bạn có thể chọn các điểm riêng lẻ trên Mạng Hiển thị để hiển thị quảng cáo (được gọi là vị trí được quản lý) hoặc đơn giản để tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo đã được chứng minh của Google hiển thị quảng cáo trên các trang của trang web có liên quan nhất đến các sản phẩm và dịch vụ của bạn (vị trí tự động). Chúng tôi chỉ xem xét các vị trí được quản lý khi tìm kiếm các vị trí có liên quan để hiển thị quảng cáo của bạn. Không giống như các vị trí tự động, từ khoá không bắt buộc.

  Khi sử dụng vị trí được quản lý, bạn có thể thực hiện như sau để đảm bảo quảng cáo của bạn được nhắm mục tiêu có liên quan đến đúng nội dung trên đúng trang web:

  - Loại bỏ vị trí nếu bạn không còn muốn quảng cáo của mình xuất hiện trên những vị trí này nữa.

  - Quản lý giá thầu mặc định hoặc riêng lẻ để điều chỉnh mức độ cạnh tranh mà bạn mong muốn trên các vị trí nhất định.

  - Thêm từ khoá và từ khoá phủ định để tinh chỉnh nơi quảng cáo của bạn chạy.

  Xem chi tiết cấp URL trên các vị trí nơi quảng cáo của bạn xuất hiện và nhanh chóng quyết định theo hướng dữ liệu để cải thiện hiệu suất của nhóm quảng cáo của bạn.

  Chọn vị trí của bạn một cách cẩn thận: Hãy bao gồm các trang web và các vị trí khác có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và chắc chắn chọn đủ chúng. Các vị trí bạn nhắm mục tiêu càng có liên quan thì cơ hội hiển thị quảng cáo của bạn càng cao. Chúng tôi cung cấp bốn cách để chọn vị trí: bạn có thể liệt kê URL, mô tả chủ đề, duyệt qua chủ đề hoặc chọn nhân khẩu học. Để tạo danh sách có hiệu quả nhất, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng tất cả bốn phương pháp.

  Khi sử dụng Công cụ Vị trí để tìm và chọn trang web, hãy chú ý đến cột Định dạng Quảng cáo trong danh sách các vị trí có sẵn. Nếu bạn chỉ chạy các loại định dạng nhất định -- ví dụ: chỉ quảng cáo hình ảnh hoặc chỉ quảng cáo văn bản và video -- hãy chắc chắn bạn chọn các vị trí chạy các loại định dạng bạn cung cấp.

  Tạo các quảng cáo đơn giản, được nhắm mục tiêu: Nội dung các quảng cáo của bạn nên thu hút được sự chú ý của người dùng và tách riêng việc kinh doanh của bạn.

  Đưa vào các từ khoá trong văn bản quảng cáo của bạn (đối với các quảng cáo từ khoá nhắm mục tiêu): Hãy đưa vào các từ khoá trong văn bản quảng cáo của bạn (đặc biệt là tiêu đề) để cho người dùng thấy rằng quảng cáo của bạn liên quan đến tìm kiếm của họ. Nếu quảng cáo của bạn hiển thị khi một người dùng tìm kiếm một từ khoá trong nhóm quảng cáo của bạn, từ khoá sẽ xuất hiện in đậm trong văn bản quảng cáo của bạn. Hơn nữa, người dùng có khuynh hướng tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ, nên hãy tránh sử dụng tên công ty của bạn trong tiêu đề quảng cáo trừ khi mục tiêu của bạn là đạt được sự công nhận tên nhãn hiệu/công ty.

  Tạo các quảng cáo đơn giản, hấp dẫn: Cái gì làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nổi bật so với các đối thủ của bạn? Hãy nhấn mạnh những điểm khác biệt then chốt này trong quảng cáo của bạn. Hãy chắc là mô tả bất kỳ đặc điểm riêng biệt hoặc quảng cáo nào bạn cung cấp.

  Sử dụng phương pháp mời gọi hành động mạnh mẽ: Quảng cáo của bạn nên truyền tải ý tưởng mời gọi hành động cùng với những lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Phương pháp mời gọi hành động khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn và bảo đảm rằng họ hiểu một cách chính xác cái bạn mong đợi họ làm khi họ đến trang đến của bạn. Một số cụm từ mời gọi hành động là Mua, Bán, Đặt hàng, Duyệt, Đăng ký, và Nhận báo giá.

  Kiểm tra nhiều quảng cáo trong mỗi nhóm quảng cáo: Thử nghiệm với nhiều câu chào mời và các cụm từ mời gọi hành động khác nhau để xem cái gì hiệu quả nhất cho các mục tiêu quảng cáo của bạn. Hệ thống của chúng tôi tự động luân chuyển các quảng cáo bên trong một nhóm quảng cáo và hiển thị quảng cáo hoạt động tốt hơn thường xuyên hơn.

  Tối ưu hóa trang web của bạn cho các chuyển đổi: Cuối cùng, trang web của bạn sẽ xác định việc các quảng cáo của bạn chuyển đổi tốt đến thế nào, hãy chắc rằng nó được thiết kế để cho người dùng hoàn tất hành động mà bạn muốn họ thực hiện.

  Trỏ người dùng đến đúng trang đến: Người dùng internet tiêu biểu nhanh chóng quyết định việc ở lại một trang web hay di chuyển sang một trang khác. Khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn, họ nên đến được một trang đến hiển thị một cách rõ ràng thông tin hoặc sản phẩm được chào mời trong quảng cáo của bạn. Nếu người dùng không tìm thấy ngay lập tức cái đã thúc đẩy họ nhấp vào quảng cáo của bạn, họ có nhiều khả năng rời khỏi trang web của bạn mà không chuyển đổi.

  Kiểm tra con đường đến nội dung trang web hiệu quả của bạn: Thay vì chỉ đoán nội dung trang web gì sẽ dẫn đến nhiều chuyển đổi nhất, chúng tôi khuyến khích bạn thử Website Optimizer. Công cụ này cho phép bạn kiểm tra những phiên bản khác nhau của văn bản, hình ảnh, và bố cục trên trang đến của bạn hoặc bất kỳ trang web nào khác. Kết quả sẽ cho thấy cái gì hiệu quả nhất trong việc tăng sự chuyển đổi trên trang của bạn và thúc đẩy phần vốn thu hồi được của bạn.

  Đánh giá thiết kế trang web của bạn: Hãy nhìn kỹ bố cục và chức năng toàn thể của trang web của bạn. Các trang web hấp dẫn, dễ di chuyển, và nhiều thông tin có khuynh hướng sinh lãi nhiều hơn. Bạn có thể cân nhắc việc sử dụng Google Analytics để có một ý kiến tốt hơn về việc trang web của bạn đang hoạt động tốt đến thế nào.

  Hãy nhớ trải nghiệm người dùng: Trong khi bạn thiết kế hoặc tái thiết kế trang đến và trang web của bạn, hãy ưu tiên trải nghiệm người dùng. Ví dụ:

  - Đặt các thông tin và hình ảnh quan trọng ở trên cùng bên trái, nơi mắt vốn tự nhiên nhìn vào trước.

  - Giúp mọi người có được cái họ muốn trong ba cú nhấp hoặc ít hơn.

  - Cắt bỏ các quảng cáo bật lên và quảng cáo bật bên dưới.

  - Tạo một quá trình đơn giản để cho người dùng hoàn tất giao dịch.

  Hãy đọc hướng dẫn về chất lượng trang đến và trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc cung cấp một trải nghiệm người dùng chất lượng cho khách ghé thăm của bạn.

  Theo dõi hiệu suất của tài khoản của bạn: Việc theo dõi kết quả cho phép bạn bảo đảm nhận được tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tốt.

  Kiểm tra thống kê tài khoản: CTR, ước tính giá thầu trang đầu tiên và trạng thái từ khoá là những chỉ báo tốt ban đầu về việc quảng cáo của bạn đang hoạt động tốt như thế nào. Thống kê tài khoản của bạn được báo cáo theo cấp độ chiến dịch, nhóm quảng cáo và cấp độ từ khoá hoặc vị trí. Chúng bao gồm số lần nhấp chuột, hiển thị, CTR, CPC hoặc CPM trung bình, chi phí, vị trí trung bình, tỷ lệ chuyển đổi và chi phí mỗi lần chuyển đổi.

  Tạo báo cáo: Bạn có thể ‎tạo báo cáo tuỳ chỉnh cho biết chính xác số liệu thống kê bạn cần, từ cấp độ chiến dịch cho đến cấp độ từ khoá hoặc vị trí.

  Sử dụng tính năng phân tích web: Google Analytics giúp bạn phân tích xem mọi người đang làm gì trên trang web của bạn. Thông tin chi tiết về thái độ của người dùng có thể giúp bạn tạo các trang đích được nhắm mục tiêu và hiệu quả hơn.

  Thử nghiệm và sửa đổi các chiến dịch của bạn để có được những kết quả bạn muốn: Tuỳ chỉnh chiến dịch thường xuyên sẽ giúp bạn theo kịp xu hướng của khách hàng và thị trường và về cơ bản, đạt được mục tiêu quảng cáo của mình.

  Đánh giá hiệu suất chiến dịch và thực hiện các thay đổi nếu cần: Hãy để hiệu suất quảng cáo chỉ ra cho bạn các chiến lược hiệu quả để đạt được mục tiêu. Qua thời gian theo dõi quảng cáo, có thể bạn đã chú ý thấy những gì đang hoạt động đặc biệt tốt (hoặc không tốt lắm). Ví dụ: nếu thấy người dùng không phản hồi lại lời kêu gọi hành động cụ thể trong văn bản quảng cáo, thì hãy xoá quảng cáo đó và thử một điều gì khác. Tìm hiểu cách để chỉnh sửa cài đặt tài khoản của bạn.

  Thử các tuỳ chọn đặt giá thầu khác: Nếu chiến dịch của bạn đủ điều kiện đối với Trình Tối ưu hoá Chuyển đổi, tính năng này có thể giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm chi phí mỗi lần nhận.

  Bài "Điểm chất lượng của từ khóa Adwords được tính và sủ dụng như thế nào"
  Công ty thiết kế website chuyên nghiệp ADC Việt Nam

   
   

  Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

  CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ADC SOFTWARE

  Số 1, LK 11A Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, P Mỗ Lao, Hà Đông, HN

  (024).3783.5639 - (024).3783.5640

  info@adcvietnam.net / support@adcvietnam.net

  https://adcvietnam.net

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤNMIỄN PHÍ

  Đang gửi...

  Đang gửi...

  Zalo
  Thông báo
  Đóng
  Đang tải

  Đang tải...