Hướng Dẫn Cài Đặt Tài Khoản Email PRmail Cho thiết bị Android

Bước 1: Mở mail client mặc định trên thiết bị android, chọn “Other (POP3/IMAP)” như hình bên dưới:

 

Hình 1.

 

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản email của người dùng.

(1)  Địa chỉ email: Nhập tên email người dùng (Ví dụ: test@prmail.vn).

(2)  Mật khẩu: Nhập mật khẩu.

ð Chọn nút “Sau” để chuyển sang bước 3.

 

Hình 2.

 

 

Bước 3: Ở bước này có hai loại giao thức ”POP3” và “IMAP” để chọn lựa. Nên chọn “IMAP” sẽ hỗ trợ tốt hơn cho tài khoản email.

ð Chọn “IMAP” để chuyển sang bước 4.

 

Hình 3.

 

Bước 4: Thiết lập tài khoản email đến máy chủ IMAP

(1) Địa chỉ email: Nhập địa chỉ email của người dùng (Ví dụ: test@prmail.vn).

(2) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập địa chỉ email (Ví dụ: test@prmail.vn).

(3) Mật khẩu: Nhập mật của địa chỉ email

(4) Máy chủ IMAP: Chọn máy chủ “imap.prmail.vn”

(5) Cổng Nối: cổng kết nối tới máy chủ IMAP là 993

(6) Loại bảo mật: chọn SSL/TLS

ð Chọn nút “Sau” để chuyển sang bước 5

Hình 4.

 

Bước 5: Thiết lập tài khoản email đến máy chủ SMTP

(1) Máy chủ SMTP: Chọn máy chủ “smtp.prmail.vn”

(2)  Cổng nối: cổng kết nối tới máy chủ SMTP là 465

(3)  Loại bảo mật: chọn SSL/TLS

(4) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập địa chỉ email (Ví dụ: test@prmail.vn).

(5) Mật khẩu: Nhập mật của địa chỉ email

ð Chọn nút “Sau” để chuyển sang bước 6

 

Hình 5.

 

Bước 6:

(1) Tần số kiểm tra hộp thư đến: thời gian check email

(Ví dụ: Mỗi 5 phút).

(2) Thời gian đồng bộ email: thời gian đồng bộ dữ liệu email (Ví dụ: sẽ đồng bộ email 1ngày, 3ngày hoặc tất cả email).

ð Chọn nút “Sau” để chuyển sang bước 7.

 

Hình 6.

 

 

Bước 7:

(1) Đặt tên cho tài khoản này: Tùy chọn.

(Ví dụ: test@prmail.vn).

(2) Tên bạn: Tên này sẽ được hiển thị trên các email gửi đi.

ð Chọn nút “Sau” để hoàn tất.

 

Hình 7.

 

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn tới các bạn 7 bước đơn giản để thiết lập  account PRMail trên mail client của thiết bị chạy hệ điều hành android.

Chúc các bạn thành công !

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

Thông báo
Đóng