Khách hàng và các tổ chức đang sử dụng các giải pháp phần mềm của ADC Việt Nam

1

Sở Y tế Hà Nội

Đơn vị hành chính sự nghiệp

2

Sở Tài chính Hải Phòng

Đơn vị hành chính sự nghiệp

3

Sở Khoa học công nghệ Hải Phòng

Đơn vị hành chính sự nghiệp

4

Sở Giáo dục Hà Nội

Đơn vị hành chính sự nghiệp

5

Sở Giáo dục Ninh Bình

Đơn vị hành chính sự nghiệp

6

Sở Giáo dục Thái Bình

Đơn vị hành chính sự nghiệp

7

Cục Thú y

Đơn vị hành chính sự nghiệp

8

Viện Chăn Nuôi

Đơn vị hành chính sự nghiệp

9

Viện nghiên cứu Da Giầy

Đơn vị hành chính sự nghiệp

10

Ban tôn giáo Chính Phủ

Đơn vị hành chính sự nghiệp

11

Công ty CP xây dựng số 1 VINACONEX

Xây dựng

Khách hàng và các tổ chức đang sử dụng các giải pháp phần mềm của ADC Việt Nam
Công ty thiết kế website Uy tín, Chuyên nghiệp & Chuẩn SEO tại ADC Việt Nam

12

Công ty Xây dựng Quốc tế thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội

Xây dựng

13

Công ty CP xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng

Xây dựng

14

Trường trung học thương mại Du lịch

Đơn vị hành chính sự nghiệp

15

Ban Thanh Tra

Đơn vị hành chính sự nghiệp

16

Bộ Nông nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp

17

Trung tâm y tế Đông Anh

Đơn vị hành chính sự nghiệp

18

Sở Tài chính Hà Nội

Đơn vị hành chính sự nghiệp

19

Cục quản lý dược Bộ y tế

Đơn vị hành chính sự nghiệp

20

Sở y tế Nam Định

Đơn vị hành chính sự nghiệp

21

Nhà Khách Chính phủ

Đơn vị hành chính sự nghiệp

22

Ban tuyên giáo Chính phủ

Đơn vị hành chính sự nghiệp

23

Tổng cục Trại giam

Đơn vị hành chính sự nghiệp

24

Ban Thanh tra Chính phủ

Đơn vị hành chính sự nghiệp

25

Sở Giáo dục Thái Bình

Đơn vị hành chính sự nghiệp

26

Sở Nông nghiệp Thái Bình

Đơn vị hành chính sự nghiệp

27

Ban Cơ yếu Chính phủ

Đơn vị hành chính sự nghiệp

28

Trường Đại học Quốc Gia

Đơn vị hành chính sự nghiệp

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

Thông báo
Đóng