Quản lý menu trong joomla

Giới thiệu: Có nhiều loại menu trong Joomla, Main menu (bên trái), Top Menu (ở trên), User Menu . Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách tổ chức và làm việc với menu trong joomla.

-   Muốn thêm bớt các mục trong menu nào thì vào Menus >> chọn menu muốn chỉnh.

-   Mỗi menu có nhiều mục (menu items)

-   Mỗi mục menu có thể : trỏ đến 1 tin, 1 section, 1 loại tin, 1 URL bên ngoài, 1 component nào đó.

Quản lý menu trong joomla - 01

Quản lý menu trong joomla

1. Các loại cho 1 menu item:

Sau đây là các loại cho menu item mà bạn có thể chọn trong lúc tạo:

Quản lý menu trong joomla - 02

2. Thêm/bớt/chỉnh các menu item cho Main menu (các menu khác thì thao tác tương tự)

Vào Menus >> Main Menu. Sẽ hiện như hình dưới:

-     Nút Edit: chỉnh menu đang chọn.

-     Nút New: Thêm 1 mục menu.

-     Nút Trash: Xóa mục menu đang chọn

Quản lý menu trong joomla - 03

Thực hiện:

-     Chọn menu Home, chỉnh thành Trang chủ.

-     Chọn Joomla! Overview, Joomla! License, More about Joomla!, FAQ, The News và xóa đi.

-     Chỉnh Weblink thành Liên kết.

Trình tự tạo 1 mục menu mới:

-     Nhắp nút New.

-     Chọn loại menu item.

-     Khai báo các thông số : Tên mục, trỏ vào đâu, … Xong nhắp nút Save.

Kết luận: vậy chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về cách tạo menu trong joomla, hẹn các bạn vào bài khác. Thanks!

>>> Quản lý section, category, article
>>> Tính năng của trang administrator trong joomla

Bài viết " Quản lý menu trong joomla "
Công ty thiết kế website chuyên nghiệp ADC Việt Nam

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

Thông báo
Đóng