Thiết kế web cho Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam - Vinalab

https://vinalab.org.vn/

I. GIỚI THIỆU

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

Hội thành lập theo Quyết định số 25/2003/QĐ-BNV ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đại hội thành lập được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/7/2003.

Hội là tập hợp các Phòng thử nghiệm tại Việt Nam, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, với mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ; giúp đỡ nhau nâng cao trình độ; xây dựng, áp dụng và cải tiến các giải pháp về khoa học công nghệ thử nghiệm, đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm - hàng hoá Việt Nam, tạo uy tín của hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Mục đích hoạt động của Hội là liên kết và tập hợp các phòng thử nghiệm trong nước nhằm phát huy năng lực các phòng thử nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường, phát triển thương mại, thúc đẩy tiến bộ khoa học – công nghệ.

Biểu tượng của Hội

Nhiệm vụ của Hội

1. Đẩy mạnh việc liên kết và hợp tác giữa các phòng thử nghiệm để khai thác tiềm năng, hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các hoạt động thử nghiệm.

2. Tham gia với các cơ quan, tổ chức có chức năng xây dựng phương pháp phân tích, thử nghiệm, các tiêu chuẩn, phương pháp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, thiết bị mới theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia công tác tư vấn và góp ý kiến thẩm định việc quy hoạch, đầu tư các phòng thử nghiệm, công nhận phòng thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi đưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm cho cán bộ, hội viên và các tổ chức có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Tuyên truyền hoạt động của Hội, cung cấp thông tin, phổ biến, hướng dẫn các văn bản, quy định có liên quan đến công tác thử nghiệm cho các hội viên.

6. Phối hợp tổ chức các dịch vụ thử nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu, sản xuất và môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan pháp lý, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các hội có liên quan, các tổ chức quốc tế tương tứng theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Quyền hạn của Hội

1. Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan.

2. Tuyên truyền, tôn chỉ, mục đích của Hội và đại diện cho hội viên trong các mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hội.

4. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên; cung cấp các thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

6. Thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

8. Được xuất bản tạp chí, chuyên san và các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp vói các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

9. Được gây quỹ Hội trên cơ sở phí đóng của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế có cùng lĩnh vực hoạt động và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế phù hợp của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

II. GIAO DIỆN WEBSITE VINALAB

Giao diện website Vinalab

 

 
 

Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ADC SOFTWARE

Số 1, LK 11A Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, P Mỗ Lao, Hà Đông, HN

(024).3783.5639 - (024).3783.5640

info@adcvietnam.net / support@adcvietnam.net

https://adcvietnam.net

ĐĂNG KÝ TƯ VẤNMIỄN PHÍ

Đang gửi...

Đang gửi...

Zalo
Thông báo
Đóng
Đang tải

Đang tải...