Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tên giao dịch

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế

Viet nam Academy for Water Resources

Quyết định thành lập số: 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24/4/2008 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức.

Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

1. Quá trình phát triển của Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam:

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức,sắp xếp lại Viện Khoa học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam. Trong đó: 

+ Viện Khoa học Thuỷ lợi: thành lập năm 1959.

Năm 1963 Viện khoa học Thuỷ lợi được tách ra từ Học viện Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi quyết định với tên: Viện nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi.

Năm 1992, Viện nghiên cứu khoa học Thuỷ lợi được đổi tên thành Viện Khoa học Thuỷ lợi Quốc gia.

Ngày 10/10/1995 Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi ra quyết định số 90 QĐ/TCCB đổi tên Viện thành Viện nghiên cứu Khoa học và Kinh tế Thuỷ lợi.

Ngày 11/3/1998 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định số 886/QĐ BNN/TCCB đổi tên Viện thành Viện Khoa học Thuỷ lợi.

Ngày 1/2/1999 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định số: 24/1999/QĐ/BNN/TCCB quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho Viện Khoa học Thuỷ lợi.

+ Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam:

Năm 1978 Bộ tr­ưởng Bộ Thủy lợi đã ra quyết định số 864/QĐ-TC ngày 19/8/1978 thành lập Phân Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi miền Nam.

Ngày 31/7/1990 Bộ tr­ưởng Bộ Thủy lợi đã ban hành quyết định số 285/QĐ/TCCB-LĐ chuyển Phân Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi miền Nam thành Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Nam bộ, trực thuộc Bộ Thủy lợi.

Ngày 9/7/1997 Bộ trư­ởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quyết định số 1621/NN/TCCB-QĐ chuyển Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Nam Bộ thành Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

+ Viện khoa học Thuỷ lợi Việt Nam:

Trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam, ngày 10/5/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 594/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Ngày 24/4/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 55/2008/QĐ-BNN quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

 * Các phần thưởng được Đảng và Nhà nước trao tặng

 • Huân chương lao động hạng Ba năm 1979, 1990       
 • Huân chương lao động hạng Nhì năm 1984, 2000
 • Huân chương lao động hạng Nhất năm 1989, 1997
 • Huân chương độc lập hạng Ba  năm 1994, 2003
 • Huân chương độc lập hạng Nhất năm 2008
 • Huân chương độc lập hạng Nhì năm 2000
 • Cờ thi đua Chính phủ năm 1998, 2003, 2008, 2015
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007, 2008, 2015
 • Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2003
 • Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, năm 2005

* Khen thưởng về Khoa học công nghệ

 • 01 Giải thưởng Hồ Chí Minh
 • 01 Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương
 • 12 Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
 • 19 Giải thưởng VIFOTECH
 • 01 Giải thưởng Gold Prize
 • 02 Huy chương Đồng tại Triển lãm sáng tạo Khoa học ở Mátxcơva
 • 12 Cúp vàng Techmart
 • 08 Cúp vàng Nông nghiệp - Agroviet
 • 28 Bằng sáng chế
 • Hàng trăm Bằng lao động sáng tạo
 • 18 Bản quyền tác giả
 • 24 Tiến bộ kỹ thuật

2. Giao diện website Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Giao diện website Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

 • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

 • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

 • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

Thông báo
Đóng