Các ứng viên có thể ở lại Canada trong suốt quá trình nộp đơn. Tuy nhiên, Canadian Class Experience cũng mở cho những cá nhân không còn ở Canada, với điều kiện là họ nộp đơn trong vòng ba năm sau khi rời khỏi Canada.

Giao diện website Visa To Canada thiết kế tại ADC

Yêu cầu CEC

Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây. Họ phải:

Đã có được ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc có tay nghề, chuyên môn hoặc kỹ thuật tại Canada trong vòng 36 tháng kể từ ngày nộp đơn; và

Đáp ứng hoặc vượt qua Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) là 5 ("trung cấp ban đầu") hoặc 7 ("đủ trình độ trung cấp"), tùy theo mức độ công việc; và

Kế hoạch sống và làm việc bên ngoài tỉnh Quebec (những người có kinh nghiệm làm việc tại Quebec và những người định cư trú ở Quebec có thể nộp đơn xin Quebec Experience Class ).

Các ứng viên có thể ở lại Canada trong suốt quá trình nộp đơn. Tuy nhiên, Canadian Class Experience cũng mở cho những cá nhân không còn ở Canada, với điều kiện là họ nộp đơn trong vòng ba năm sau khi rời khỏi Canada.

Các yêu cầu về Mức kinh nghiệm của Canada dựa trên mô hình vượt qua hoặc không thành công. Nếu đạt yêu cầu tối thiểu, đương đơn đủ điều kiện để vào hồ bơi Express Entry.

Lưu ý: Việc tự làm việc và kinh nghiệm làm việc thu được trong khi bạn là một sinh viên toàn thời gian (ví dụ, trong một thời gian làm việc co-op)

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!

Thông báo
Đóng